Rozariu

Cele 15 promisiuni ale Fecioarei Maria cre tinilor care recit Rozariul

 • 1. Oricine m va servi cu credin prin recitarea rozariului, va primi semne de gra ii.

 • 2. Promit speciala mea protec ie i cele mai mari gra ii pentru to i cei care vor recita rozariul.

 • 3. Rozariul va fi o puternic armur mpotriva infernului, va distruge vicii-le, va face s scad p catul i va nfrânge reziile.

 • 4. Va face ca virtutea i lucrurile bune s nfloreasc ; va da sufletelor abunden iert rii Dumnezeie ti; va face ca inimile oamenilor s nu iubeasc vanit ile acestei lumi, le va da dorin a de a iubi lucrurile eterne. Aceste suflete se vor sfin i prin ns i aceste dorin i.

 • 5. Cel care se recomand mie prin recitarea rozariului, nu va pieri.

 • 6. Oricine va recita rozariul cu devo iune, punând n practic sacrele mistere, niciodat nu va fi doborât de dizgra ii. Dumnezeu nu-l va pedepsi cu dreptatea Sa; nu va fi nepreg tit n momentul mor ii; drept r splat va r mâne n gra ia lui Dumnezeu i va fi demn de via a etern .

 • 7. Oricine va avea o adev rat devo iune fa de rozariu nu va muri f r a primi sacramentele Bisericii.

 • 8. Aceea care sunt credincio i n a recita rozariul vor avea n timpul vie ii lor i n momentul mor ii lumina lui Dumnezeu i plin tatea gra iilor Sale dup moarte, ei vor participa la gloria sfin iilor n paradis.

 • 9. Voi elibera din purgatoriu pe cei care au fost devota i rozariului.

 • 10. Devota ii rozariului vor merita o glorie mai mare n Cer.

 • 11. Voi ob ine tot ceea ce-mi ceri prin recitarea rozariului.

 • 12. To i cei care vor r spândi rozariul vor fi ajuta i de Mine n necesit ile lor.

 • 13. Am ob inut de la Fiul Meu Divin ca to i advoca ii rozariului s aib ca intercesori ntreaga Curte Cereasc n timpul vie ii lor i n momentul mor ilor.

 • 14. To i cei care recit rozariul to i sunt fii Mei i fra ii Unicului Meu Fiu ISUS Hristos.

 • 15. Devo iunea fa de rozar e un mare semn de predestinare.

Fatima